Förhud före foster?


Är det rätt att mannen ska ha mindre makt över sitt ofödda barns liv än över sitt barns förhud?

I Sverige har vi en utbredd respekt för livet. Vi värnar om våra fridlysta blåsippor, vanskötsel av djur är straffbart, att fälla träd hur som helst är straffbart och bonden måste behandla sina grisar väl, annars slår djurskyddsmyndigheten till. Men det ofödda barnet då?

Så skriver idag statsvetaren Stefan Swärd på SvD Brännpunkt i en debattartikel om abortlagstiftningen. Dags att se över den, enligt författaren som disputerat på ämnet.

I artikeln ställer han frågan om dagens abortlag på något sätt bidrar till att förstärka ”manlig ansvarslöshet och frånvaro i förhållande till barnen” och utvecklar resonemang kring pappornas roll. Det fick mig att associera till debatten om rituell omskärelse av små pojkar. Jag bloggade om det igår och refererade till en artikel av kirurgen Dan Holmlund i Läkartidningen. Där görs en jämförelse med utgångspunkt i vad lagen säger:

Så här ligger det till: abort görs när kvinnan vill, omskärelse när båda föräldrarna vill.

Hur väl stämmer det med de prioriteringar vi vill ha i vårt samhälle?

Till skillnad från debattören Swärd har jag aldrig haft någon förtroendepost i kyrkliga sammanhang. Det är liksom inte mitt bord. Frågan om fri abort är mångbottnad och jag ser själv inga enkla svar på vad som är Rätt och Fel i dessa sammanhang. Men jag kan tänka att:

1) 30 000 aborter (2005: 34 978 ) i ett land där det föds 100 000 barn per år (2005: 101 346) är ett högt antal. Är det för högt? Kanske behövs en förändring som leder till färre oönskade graviditeter och fler välkomna barn?

2) Pappornas roll i barnens liv stöds av utvidgade rättigheter i föräldraförsäkring etc. Är det då rimligt att mannen har mindre rätt att påverka framtiden för sitt ofödda barns liv än för sitt barns förhud?

Andra bloggar om: , , ,

Annonser

18 thoughts on “Förhud före foster?

 1. Eller så kan vi ju göra som i USA. Där abort visserligen på många ställen är lagligt men anses så moraliskt och religiöst fel att ingen vågar göra det ändå.

  Så slutar vi på samma fina sätt de har gjort. Med tonårsgraviditeter i varje hörn, tusentals unga flickors framtidsdrömmar krossade och barnhem överfulla med bäbisar som lämnats att dö i containers och soptunnor.

  Det låter jättefint! När börjar vi?

 2. Mia. Tack för din kommentar. Du använder sarkasmer och jag blir osäker på om något jag skrev påverkade dig att göra det? Din framtidsbild är väl just en sådan situation som en vettig abortlagstiftning syftar till att motverka. Låt oss hoppas på en fortsatt balanserad debatt om denna komplexa fråga!

  Tack, Ann-Charlotte, för uppmuntrande ord. Ja, visst är det svåra ämnen ibland och det är inte alltid lätt att reda ut tankarna kring dem. Stundtals tvekar jag om det verkligen är så klokt att skriva funderingar om de här sakerna. Ditt beröm stärker mig att våga!

 3. Skriv på!
  Mer som dej, behöver vi!
  Holl inte tyst, alldrig!
  Säg som du tycker och stå på dig! 🙂
  Någon måste alltid dra igång tankar och diskussioner, vare sig man är av samma åsikt eller ej.
  Välden behöver mer människor som funderar och debbaterar.

  HEJJAAA!

  🙂

 4. Lite kullerbytta blir det i min skalle när du sätter dessa frågor tillsammans… Men ok, en liten kullerbytta ibland kan väl vara nyttigt. Du inspirerar ju till att tänka över båda frågorna, och det är bra. Du trycker på skillnaden i fråga om beslut om genomförande: Omskärelse: båda föräldrarna beslutar. Abort: kvinnan beslutar. Ev tycker du att mannen borde ha mer att säga till om i fråga om aborter, men det är lite oklart. Så här tycker jag i dessa båda frågor:

  Omskärelse av små pojkar borde vara lika förbjudet som omskärelse av små flickor. Men så länge föräldrar av trosskäl eller andra skäl ändå utsätter sina små pojkar för omskärelse är det bättre att det sker under ordnade former på sjukhus så inte barnen skadas. Ok att föräldrarna beslutar tillsammans. Sedan borde man ägna tid och kraft åt att genom information och utbildning få föräldrarna att inse att dom inte ska göra detta mot sina barn. Pojken bör få välja själv när han är stor nog att begripa vad han väljer mellan.

  Abort är något man inte ska ta lättvindigt på, det kan aldrig få vara ett enkelt sätt att klara sig undan för att man slarvat med preventivmedel. Men samtidigt tycker jag att det fortfarande ska vara kvinnan som beslutar om hon ska göra abort eller ej. Det är ju hon och hennes kropp som får ta alltihop – hälsorisker, olika problem som kan uppstå, riskerna med att föda m.m. Jag kan förstå att mannen vill ha ett ord med i laget, utan honom hade det ju inte blivit nåt, men jag tycker att sista ordet, och beslutet, måste vara kvinnans.

  Stefan Swärd frågar sig i SvD om ”vår nuvarande abortsyn förstärker manlig ansvarslöshet och frånvaro i förhållande till barnen”. Om det skulle vara så får man väl försöka ändra på det genom information, upplysning, utbildning o.d.

 5. Abort är sällan en enkel utväg. Men skulle aborterna förbjudas eller inskränkas på något vis – skulle vi ha tillbaka de farliga illegala aborterna.

  Men målet måste ju vara att göra aborterna onödiga. Dels genom preventilmedelsrådgivning – men också genom att vi strävar mot ett samhälle där en oplanerad graviditet inte behöver bli en katastrof.

  Det är något konstigt med ett samhälle där det inte finns plats för barn. Idag verkar det som att barn är ett projekt som man planerar och genomför när man avverkat alla de andra projekten.

  Man kan inte lägga på kvinnorna ensamma att anpassa sig efter arbetsmarknaden och försöka klämma in barnen emellan nånstans…

  Jag har inga färdiga lösningar… men jag tycker nog att det debatteras allt för lite om dessa frågor…

 6. Tack för engagerade kommentarer!
  Det går att anlägga många perspektiv på abortfrågan. Ska sluta ställa frågor nu och istället skriva mer om var jag själv står.
  I ett individuellt perspektiv anser jag att det är självklart att ingen kvinna ska tvingas fullfölja en oönskad graviditet. Om hon väljer att abortera fostret måste hon kunna göra det på ett tryggt sätt och under villkor som är lika för alla. Att utesluta kvinnor av annan nationalitet, som somliga förespråkar, är obegripligt och cyniskt, tycker jag.
  I ett mer övergripande perspektiv anser jag att det görs alldeles för många aborter. (För den som vill fördjupa sig finns statistiken lätt tillgänglig via Socialstyrelsens hemsida.) Jag tror att detta faktum är kopplat till attityder och föreställningar som är påverkbara. Jag anser att det är viktigt att försöka påverka attityder för att minska aborterna, särskilt de som inte är förstagångsaborter (inte så få).

  Om omskärelse och min egen åsikt: Jag anser att det är fel med rituell omskärelse på små pojkar. Det är dock ännu mer fel att skada små pojkar vid oskicklig rituell omskärelse. För mig blir slutsatsen att omskärelse ska inte bara vara tillåtet (när det gäller små pojkar) utan också vara ett åtagande för den offentliga hälso- och sjukvården. Samtidigt ska attityder påverkas genom information, precis som Gabrielle skriver ovan, och så småningom kommer det kanske att vara möjligt att förbjuda omskärelse även av små pojkar. Jag anser också att lagen bör ge dessa små pojkar rätt till skadestånd när de är myndiga, om de då anser att deras föräldrar ”förgripit” sig på deras autonomi genom att utsätta dem för ingreppet när de var små!

  Att ställa frågan om mannens möjligheter att påverka det ena eller andra – som jag gjorde i inlägget – innebär inte att jag har ett svar eller en färdig uppfattning. Man kan ju tycka att det är knasigt att mannen saknar formell möjlighet att påverka vad det ska bli av en graviditet som han i högsta grad är delaktig i. Om kvinnan väljer att abortera fostret emot hans vilja eller om hon väljer att föda barnet emot hans vilja… Inget av det kan han påverka. Jag vet inte vad som är rätt och fel. Tycker bara att det är – som Stefan Swärd skriver om – rimligt att anta att abortlagstiftningen påverkar människors attityder och ansvarstagande. Den är bl a därför viktig att diskutera!

 7. Ping: Abortmotståndare i farten... « Gabrielles blogg

 8. Ping: Kylig tisdag « necesse est

 9. Ping: Bra av Kd om abort « necesse est

 10. Värderingar styr abortantalet:

  I Sverige används ordet abortmotståndare nedsättande i debatten men sanningen är väl att på ett sätt är väl så gott som alla abortmotståndare. jag har då aldrig hört någon säga öppet ”jag vill se fler aborter”. På ett anant sätt så kan väl de allra flesta stödja abort i vissa lägen, tex om läkaren säger att läget är så att valet står mellan kvinnans och det ofödda barnets liv.

  Det är förenklat att indela i rena ”abortmotståndare” och ”abortanhängare”.

  vad som också oftast glöämms bort är följande två saker

  1) Abortdebatten är egentligen mer än en debatt, dels den etiska och dels den juridiska

  2)Vad gäller den juridiska är det inte så enkelt som att det antingen skall vara totalförbud mot aborter eller skall vara fri abort under lång tid som i Sverige. Jag vet inget annat land än Sverige som har fri abort tom vecka 18.

  3) I princip om fler BÅDE män och kvinnor hade andra värderingar kunde vi ha vesäntligt färre aborter oavsett abortlag.

  4) Vi som är mer restriktiva rent etiskt i synen på aborter
  är inte ute efter att ”skuldbelägga kvinnor”(Det påhoppet kommer alltid precis som det också alltid kommer någon och säger ”du vill förbjuda abort”) utan efter att
  få ned abortantalet och det är BÅDE MÄN OCH KVINNOR DET HANDLAR OM.

  5) Inte sällan är det mannen som mer eller mindre driver kvinnan till abort. jag har exempel från den egna bekantskapskretsen jag sett på manligt beteende som ajg inte anser ansvarsfullt utan snarare exempel på hur man inte handlar om man är en ”riktig karl”.

  6) det går att stödja personer som väntar barn och göra det bättre för dem. Framtiden behöver inte vara förutbestämd för ett barn. vi kan faktiskt välja att påverka. Min vigselpräst stöde sin dotter när hon var med barn. Jag vet inte om de flesta aborter är tonårsaborter men i det här fallet var det en tonårsgraviditet.

  Nåväl : I Sverige slutar kanske någonstans mellan var fjärde och var tredje konstaterad graviditet med abort. En av orsakerna är som jag ser det att i Sverige har vi ett klimat där
  många inte ser det som ett så pass allvarligt etiskt problem som en del andra gör. Att värderingar spelar in i hur mycket aborter som görs ser vi på den olika abortstatistiken i olika delar av landet.

 11. Hej Sven! Tack för din kommentar. Vet inte om du har sett den lilla debatten i en annan bloggpost i den här bloggen. Håller med dig. Det finns mycket tvärsäkerhet hos många. Det kan nog hänga ihop med lite bristande analys av frågans etiska djup.
  Själv har jag varit professionellt delaktig i aborter för många år sedan när alla utfördes kirurgiskt. Det kanske har bidragit till att jag försöker uttala mig mindre tvärsäkert. Det finns ju faktiskt både pro´s och con´s. Som vanligt.

 12. Vad jag menade var att debatten ofta är grovt förenklad i Sverige och att det kanappast fins renodlade ”abortmotståndare” samtidigt som på ett sätt är väl alla abortmotståndare. men det innebär inte att jag inte har någon linje i frågan. Jag anser det som en moralisk katastrof att var fjärde konstaterad graviditet slutar med abort i Sverige. Det är högt internationellt sett och jag ser tyvärr mitt land som ett synnerligen dåligt föredöme rent moraliskt.

  JAg anser flertalet svenska aborter onödiga MEN det är BÅDA könen som har ansvar för situationen, både män och kvinnor och jag vet hur oansvarigt män kan agera, och oberoende av vilka regler som gäller skulle annorlunda värderingar kunna ge mycket lägre abortantal.

 13. Till Mia

  Svar : Felet är att föreldrar är slappa med barnen hur kam man som föreldrar bara låta sitt barn ha sex? Jag kan lova att om det hade tillhört muslimsk kultur så skulle väst tycka att det var såååå sjukt, Det tycker jag är ett stort problem i Sverige och varför igentligen blanda in Usa? låt oss itället sköta vårt det handlar ju om våra ungdomar. För en tid sen så var det ett jäkla snack om hedersmord o sånt skit, Är det verkligen ett problem i Sverige? vad jag vet så handlar det om 3 fall men när man läste här o där så kunde man ju tro att det händer ofta. Vi måste lyssna mer på kyrkan tycker jag och sluta be våra fjortis flickor fixa killar. God Jul på er alla.

 14. (Inom parentes en upplysning till den som nyss la in en icke-kommentar här med en reklamlänk till kondomförsäljning. Jag har tagit bort det eftersom jag inte vill att min blogg ska användas så.) / Anna

 15. en pojkes utlevelse med sig själv är aldrig skadligt.utan förhud blir avslappning svårt & avslappning är just vad unga killar behöver.jag säger inte sex med en tjej utan simpel självständig onani med sig själv bör vara enkelt & skönt! omskärelse leder till försvårande av onani vilket är en katastrof!

 16. Ser att mitt snart två år gamla inlägg om de principiella ställningstaganden som görs i lagstiftningen om abort respektive rituell omskärelse fortfarande lockar till kommentarer. Men med en annorlunda ingång i ämnet.
  Jag kan förstå att förhuden har betydelse för män – både av denna kommentar från vuxnas ondska och av andra som getts i några andra gamla blogginlägg.
  En reflexion: det är de unga männen som kommer att ställa sig upp som en man till förhudens beskydd! Javisst, gör det! Ni har säkert goda chanser att påverka. Det kanske inte går snabbt, men lagstiftare är påverkbara. Så även småbarnsföräldrar inom alla religioner, mer eller mindre.
  Kanske dags att bilda en Förening För Förhudens Försvar??

  Själv har jag framfört tanken att unga män borde ha rätt att ställa sina föräldrar till svars och begära skadestånd, om de blev omskurna när de var för unga för att kunna vägra när det skedde.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s