Birros börda


Marcus Birro har skrivit en starkt berörande artikel om synen på aborter, läs den här. Den provocerade en annan skribent till att skriva ett genmäle (här) och nu har Birro svarat på det (här).

De båda tycks tala förbi varandra. Birro gör – i mina ögon – ett tungt inlägg i abortdebatten, när han förespråkar en öppen debatt om den här svåra frågan

Jag vill inte inskränka kvinnors rättigheter. Men jag vill inte heller alltid behöva förklara det varje gång vi diskuterar orimligheter inom något av de allra mest svåra vi har att diskutera, abort, foster, liv, död och värdighet. Är tiden mogen att lyssna och samtala om detta?

Hans motpart talar istället om ”reflektoriska livstecken” samtidigt som han påpekar att (sent) aborterade foster inte är livsdugliga. Och säger

Den medicinska verkligheten, inte missriktade känslor, måste ligga till grund för svensk lagstiftning

Jag måste stödja Marcus Birro här. Ett foster som aborteras – spontant eller framkallat – i sent skede men alltför tidigt för att kunna överleva utanför livmodern visar livstecken när det rör sig. Självklart. Vad är det annars? Det är förstås inte fråga om medvetna viljemässiga livstecken, men ändå livstecken.

Abortfrågan är så fruktansvärt laddad och jag tror att det enda skälet till det är att alla vet att det är frågan om att släcka liv men ingen vill höra det eller säga det öppet.

Och jag har sagt det förut, i Sverige har vi ett stort antal aborter. Var 4:e graviditet leder till abort. Är inte det lite väl mycket? Hur många av dessa beror på det enkla faktumet att personerna har slarvat med preventivmedel? Och hur skulle det vara om samhällets syn på aborter kunde formuleras så att respekten för livet hos den ofödda kan balanseras mot respekten för kvinnans rätt att bestämma över sin kropp? Skulle mänskor inte bli lite mer noggranna med preventivmedel om synen på aborter tydligare kom att kopplas till respekt för det levande? Idag tycks det vara allmänt accepterat att mer än 37 000 kvinnor per år väljer abort framför att fullfölja graviditeten. Trots att P-medel finns överallt och kunskapen i vårt land om olika metoder är god.

Det, mina vänner, är (inte så) lite av ett hån mot dem som ofrivilligt förlorar barn genom missfall.

Birro uttrycker en förhoppning att tiden nu är mogen för ”att lyssna och samtala” om dessa frågor. Jag kan bara hålla med honom i hans förhoppningar.

Annonser

2 thoughts on “Birros börda

    • Ja, visst är de flesta aborter tidiga, 79% före vecka 9 enligt nypublicerad statistik för 2010. 410 sena aborter samma år, ”vanligen på grund av fosterskada eller kromosomavvikelse hos fostret eller sociala problem för kvinnan” enl Socialstyrelsen, Och alla som beslutar sig för abort anser sig säkert ha ”goda skäl”.
      Med dessa fakta som utgångspunkt kan man förstås välja att bortse ifrån Birros känsloladdade inlägg eller också kan man ta hans slutkläm på allvar… Går det att diskutera abort med öppna ögon inför det faktum att det faktiskt rör sig om att släcka liv?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s