Bra med kortare läkarutbildning?


bild

Idag presenteras resultatet av en utredning om läkarutbildningen i DN (länk till artikeln här).

 • De blivande läkarna behöver i högre utsträckning än i dag systematiskt tränas i medicinskt beslutsfattande.
 • De blivande läkarna måste därför ha fördjupad förmåga till professionellt bemötande, och vårt förslag omfattar detta.
 • Klinisk träning ska introduceras tidigt i utbildningen, och säkras genom längre sammanhållna perioder i vårdens verksamheter. Med vårt förslag kommer – till skillnad från i dag – hela den blivande läkarens väg fram legitimation att omfattas av högskolans krav på kvalitet, vetenskaplig förankring och nationell kvalitetsgranskning.

Ja, det var några citat ur artikeln. Det låter bra. Tror jag.

Själv har jag gått den ”gamla” utbildningen med allmäntjänstgöring efter examen. Den tiden var, som jag minns det, mycket värdefull. Inlärningskurvan pekade brant uppåt under AT-åren, framför allt när det gällde att fungera som läkare i praktiken efter alla år med teori och vetenskaplighet. Att högskolan ska ta ansvar för just den aspekten i läkarnas utbildning känns för mig inte alldeles naturligt, men jag utesluter inte att det är bra. Antar att det ställer andra krav på vilka kompetenser högskolan ska ha att tillgå. Fler kliniskt erfarna läkare, färre akademiker??

Lite paradoxalt för en högskola, i så fall. Ännu ett citat:

 • Förslaget till ny läkarutbildning innebär att kraven för läkarexamen skärps, och att utbildningstiden förlängs, samtidigt som tiden fram till legitimation minskar. Utan krav på allmäntjänstgöring (AT) efter examen kommer studenterna i betydligt högre utsträckning än i dag att kunna förutsäga när de kan få sin legitimation.

Förlängs utbildningstiden när tiden till legitimation minskar? Det resonemanget förstår jag inte. Allmäntjänstgöringen är en utbildningstjänst och som AT-läkare har man rätt att inte behöva ta eget ansvar i samma utsträckning som man gör efter legitimationen. Om AT slopas utan att motsvarande tid läggs till mellan utbildningsstart och legitimation så förkortas utbildningen!

Att landstingen anställer icke legitimerade läkare som arbetskraft idag, ”vik ul” som det heter, läkare som har examen men inte gjort allmäntjänstgöring – är det ett argument för att slopa AT?

Men det är förstås inte utbildningstidens längd som är avgörande för kvaliteten, det är innehållet. Enligt artikeln kommer den nya utbildningen

 • att bidra till en effektivare sjukvård, med förbättrad hälsa hos befolkningen och minskade kostnader för problem relaterade till brister i patientsäkerhet och kvalitet. Med de nya målens starkare betoning på träning i vetenskapligt och kritiskt tänkande kommer de nya läkarna att bättre hantera den expansiva kunskapsutvecklingen.

Det kanske är rätt? Blir intressant att följa vad som händer, t ex högskolornas reaktioner. Och landstingens.

Annonser

4 tankar om “Bra med kortare läkarutbildning?

 1. En beställningsutredning från o till en akademiskt trångsynt värld. Lunds universitet har redan lagt en kall hand över ”sin” Civilingejörsutbildning – nu står läkarutbildningen på tur. I den motion som sedan 2006 ligger som grund för Folkpartiets länsförbunds i Dalarna hemställan till Sveriges Kommuner o Landsting framgår att det är rekryteringsprocessen till läkarutbildningen samt en grov LINJEUPPDELNING på 3 linjer redan i rekryteringsskedet som är lösningen på Allmänläkarbristen.
  Folkpartist

  • Tack för din kommentar. Blir lite osäker på vad du menar. Vill du slå ett slag för den motion du nämner? Vad syftar ”rekryteringsskedet” på – intagningsprocessen till läkarutbildningen eller rekryteringen till specialistutbildningen?

 2. Hej, Jag gjorde AT vid ett medelstort sjukhus efter läkarexamen och ser ett stort värde i en ”allmän tjänstgöring” innan specialistutbildningen. Här i USA avskaffades vad som brukade kallas ”Internship” för flera decennier sedan, men det ledde till en smalare erfarenhetsgrund för läkare som valde smala specialiteter. Även som allmänläkare med amerikansk specialistutbildning känner jag att de erfarenheter jag fick under min AT gav mig en bredd som mina kollegor här inte har. Attityden inom specialistutbildningen här är att inte alla ämnen är lika viktiga med tanke på den valda specialiteten. Att vara primärjour på psykiatriska avdelningen, till exempel, gav mig erfarenheter som jag fortfarande är tacksam för.

  • Ja. inlärningspotentialen var stor och även de kortare tjänstgöringarna under AT därför väldigt nyttiga. Jag kan misstänka att den planerade förändringen i svensk läkarutbildning inte enbart syftar till att göra den bättre utan också – och kanske i första hand – snabbare. Därmed billigare. Resultatet kan ju vara ”tillräckligt bra” men varför ta bort ett system som uppskattas mycket av dem som får del av det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s