Dödshjälp på G

Förra året kom Svenska Läkaresällskapets etiska kommitté med förslag till nya riktlinjer som rörde vård i livets slutskede. Där ingick rekommendation att läkare ska medverka till att avkorta livet på personer i behov av livsuppehållande behandling genom att avbryta den, även när döden inte var omedelbart förestående. Exempel är förstås personer med ryggmärgsskador som är […]

Skillnad på olika

Nu har det gjorts en enkät bland 1200 läkare om dödshjälp. Här ställdes frågan till 1200 läkare om de skulle kunna tänka sig att förse en terminalt sjuk person som lider svårt med så mycket starka läkemedel av smärtlindrande slag så att det räcker att ta livet av sig. 34 procent av läkarna svarade ja […]

LUB-gnabb

Seminariet på Riksstämman om avbrytande av livsuppehållande behandling (förkortas LUB!) visade att det är fler än jag som reagerat mot de nya etiska reglerna. Mitt intryck är att saken är långtifrån färdigpratad. Även om det i etisk mening är samma sak att sätta ut en medicin eller avbryta dialysbehandling på individens önskan som att avbryta […]

Vad är gott?

Häromdagen skrev Dagens Medicin om forskning som visat att små barn pricksäkert kan skilja mellan vem som är god och vem som inte är det. Länk till artikeln här och till originalartikeln i Nature här. Skulle förstås vilja veta mer om hur försöken gjorts och kanske mest hur urvalet av försökspersoner var. Man kan ju […]

Livräddning med förhinder

Intensivvård av hopplösa fall har börjat praktiseras i vårt land, skriver Dagens Medicin idag. Syftet är att rädda organ för donation, vilket är en bristvara. Transplantation av exempelvis hjärta och lungor kan göras endast när en person är hjärndöd och organen hålls vid liv genom intensivvård. Läs mer här. Det verkar dock inte vara brist […]

Hjälp att dö

Wikipedia: ”Aktiv dödshjälp innebär att man aktivt förkortar en persons liv”. Att avbryta livsuppehållande behandling leder oftast till döden. Idag tog Studio Ett i P1 upp nyheten, som jag kommenterat här tidigare vid två tillfällen (1 apr och 4 apr), att Svenska Läkaresällskapet gett ut nya riktlinjer (pdf) för avbrytande av livsuppehållande behandling. Det nya […]

Ordens makt över tanken

Måste återkomma om det här med dödshjälp och läkarassisterat självmord, som jag skrev om tidigare. Nu har både DN och SvD uppmärksammat de nya riktlinjerna som gäller avbrytande av livsuppehållande behandling i en situation när det inte handlar om livets slutskede. Det här är verkligen en mycket svår fråga. Människors rätt till självbestämmande ska respekteras. […]

Bota, lindra, trösta… och döda?

Har ni läst reportagen om självmordskliniken i Schweiz? Nu berättar Läkartidningen om nya riktlinjer (pdf här) för svenska läkare när det gäller ”avslutande av livsuppehållande behandling”. De gäller inte enbart sjukdomar som ”på kortare eller längre sikt har dödlig utgång”, så som avgränsningen varit sedan tidigare (pdf här). Nu handlar det enbart om den enskilde […]