Ge sjuksköterskor rätt utbildning!

För några år sedan kom Högskoleverket med resultatet av en utvärdering av landets sjuksköterskeutbildningar. På den tiden var jag en flitigare bloggare än idag och skrev en kommentar om rapporten.

Idag läser jag en debattartikel i gårdagens DN, skriven av sjukhusdirektör respektive divisionschef på Karolinska resp Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sjukhuset har fått kritik bl. a för att personalen är överbelastad och att det riskerar patientsäkerheten. Det framgår att nya sjuksköterskor behöver ett halvårs inskolning eller mer innan de anses kompetenta att klara det jobb de anställts för. Det betyder att mycket tid åtgår för utbildning som annars skulle kunna användas i vården, för patienternas bästa.

I artikeln görs jämförelse med läkarutbildning, som innehåller en obligatorisk verksamhetsanknuten utbildningsdel, dvs. AT – Allmäntjänstgöringen. Sjuksköterskornas utbildning har ingen motsvarighet. Det förekommer praktik under deras utbildning men det är inte riktigt samma sak.

Om ca 40% av landets sjuksköterskeutbildningar inte ens uppnår dagens krav och det dessutom finns behov av mer praktisk tjänstgöring före legitimering är det inte konstigt att det förekommer så många tillfällen av fel och brister i vården.

Alla sjuksköterskor tjänstgör inte inom akutsjukvård eller barnsjukvård. Somliga hamnar i kommunal äldreomsorg. Vad som händer där sker en smula mer i det fördolda än spektakulära felbehandlingar på ett berömt sjukhus. Jag har personliga erfarenheter av skrämmande slag. Nej, det gäller inte mig själv, jag är inte där än. Men en närstående råkade mycket illa ut och det hade nog inte gått så illa som det gjorde om sjuksköterskan varit på alerten och agerat professionellt. Jag avser återkomma till den sorgsamma berättelsen i ett annat sammanhang.

En maning till Socialministern att säkra att utbildningen motsvarar behoven! Så tolkar jag DN-artikeln och jag kan bara hålla med.

Annonser