Tiopentalgåtan

Nu kom Socialstyrelsens rapport med det positiva beskedet att vården gått rätt till och enligt regelverk och alltihop. Det gällde tillsyn av sjukhuset där ett spädbarn dog och en läkare häktades som misstänkt sedan rättsmedicinsk undersökning visat hög halt av sömnmedel.

Men Socialstyrelsens slutsatser betyder inte att ett brott inte har begåtts. Såvitt jag förstår bygger deras utredning på granskning av journaler, lokala riktlinjer och rutiner, intervjuer med personal och chefer osv och fynden ställs mot övergripande regelverk i föreskrifter och medicinska vårdprogram. Om tiopental funnits journalfört hade man kunnat yttra sig om det också. Nu gjorde det inte det och ändå har barnet uppenbarligen fått det. Om alltsammans inte är ett misstag, sammanblandning av prover eller att nån mixtrat med provet.

Alltså för tidigt att som Läkarförbundets ordf. dra en lättnadens suck och slutsatsen att det hela är över. Ska man spekulera om det blir ett åtal? Jag tycker det verkar luta åt det. Något finns som kastar misstankar på den läkare som så dramatiskt anhölls i våras. Vad det är vet vi inte.

Barmhärtighetsmord förekommer. Ett läkemedel i dödlig dos kan ha tillförts i lönndom, senare uppmätt som hög koncentration i blodet hos barnet. Det här kan vara ett barmhärtighetsmord och därför rätt att göra polissak av. Oavsett om vården tidigare skett enligt regler, vetenskap och beprövad erfarenhet. Vilket är det enda Socialstyrelsen kan uttala sig om.

Jag kan tänka att det är bra för alla parter att det blir ett åtal och en rättslig prövning. Alla kort kan läggas fram och den misstänkta läkaren får möjlighet att försvara sig. Det är bra. Utan att veta något om henne överhuvudtaget kan jag föreställa mig att det kan kännas bättre för henne att få tillfälle till det. Hellre än att allt läggs ner och frågetecknet kvarstår.

Läs mer i SvD och Dagens Medicin.

Annonser