På väg mot barbari?

Efter paddfadäsen häromdan får jag vända mig till nåt helt annat. Kanske utmanande att åter skriva om abortfrågan, men de två filosofernas analys av abortlagstiftningen i DN Debatt igår tänker jag inte lämna okommenterad.

Det kan sägas hur många ggr som helst att abort är en svår fråga. Väcker starka känslor, inga enkla svar. Jag har bloggat förut ett antal gånger om det.

Enkelt uttryckt tycks det vara såhär: abortmotståndare är motståndare med argumentet att det ofödda barnets rättigheter ska ses och respekteras i första hand; abortförespråkare är förespråkare med argumentet att kvinnans rättigheter till sin kropp ska respekteras i första hand. Och lagen står för närvarande på de sistnämndas sida. Många aborter blir det…

I en del bloggkommentarer efter DN-artikeln formuleras ilska och upprördhet över författarnas tilltag att börja ifrågasätta den fria aborten överhuvudtaget. Några jämför rätten till abort med rätten till vård vid skada eller sjukdom som åsamkats av en själv på nåt sätt (rökning, sporter etc.).

Artikelförfattarnas poäng är bl. a att samhället inte ska bekosta aborter där respekten för det ofödda barnets rättigheter kan göra aborten moraliskt tveksam. Gråzonen ifråga vill de lämna över till kvinnan, eftersom lagar bör formuleras utifrån ”vad som bäst speglar hela den komplexa problematiken kring abortfrågan”.

Deras resonemang om inkonsekvensen i synen på ofödda människors rättigheter och hur de värderas i olika frågor är intressant och tankeväckande. Varför ska vi bry oss om ofödda människor när vi pratar miljö och energi etc. när vi inte bryr oss om dem när vi pratar abort?

År 2009 föddes 112 252 barn genom 107 802 förlossningar. Samma år genomfördes 37 524 aborter. Enkel matematik säger oss alltså att var 4:e graviditet är oönskad. Hur bra är det i ett samhälle där kvinnor är upplysta och självständiga, där debattklimatet har högt i tak – åtminstone generellt – och där preventivmedel av olika slag är lätt åtkomliga för alla och envar??

Varför använder folk inte preventivmedel när dom inte vill ha barn?? Var 4:e graviditet!!! Nån som tycker det är rimligt???

Nån måste betala. Artikelförf menar att aborter i gråzonen som avgörs individuellt faller utanför samhällets ansvar och därför ska bekostas på annat sätt, t ex genom att kvinnan själv betalar ”efter betalningsförmåga”. Det där kan bli en svår sak att lösa. Den som har ont om pengar ska inte behöva riskera illegal och farlig hantering enbart av det skälet.

Å andra sidan: idag betalar vi alla solidariskt kostnaden. Men om man för en gångs skull slutar tänka på pengar och funderar över vad vi betalar utöver det…  Vi struntar med öppna ögon i det ofödda barnets rättigheter när vi accepterar fri abort. Vilka effekter kan det ge på moral och värderingar i vår befolkning?

När man säger att framtidens människor får betala priset för att vi gräver ned farligt kärnavfall för hundratusentals års riskabel förvaring, så tänker nog de flesta av oss att Ja, så är det. Vi har ett ansvar för dom andra, dom som kommer sen. Men om vi skulle använda samma syn på dem som vi gör på det ofödda barnet vid en oönskad graviditet så skulle vi ju strunta i dom istället. Eller hur?

Är det priset vi egentligen betalar? Att vår moral och vår respekt för andra löses upp. Vi är eller blir barbarer. Igen.

Annonser