Hälsoscreening som affärsidé

I etiska regler för läkare finns följande

18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet ska anpassas efter prestationens art och omfattning.

De etiska reglerna är antagna av Sveriges Läkarförbund och läkare som är medlemmar förväntas följa de 19 paragraferna, varav den artonde citeras ovan.

Det nya företaget Vegatus ska sälja hälsokontroller med screeningar av diverse sjukdomar och har fått kritik för att sådan verksamhet saknar vetenskapligt stöd. Av olika synpunkter jag stött på efter DN:s artikel häromdagen framgår att sånt här är vanligt förekommande i t ex USA.

Jag tror att man ska se det här som en affärsidé där entreprenören ger blanka sjutton i Sveriges Läkarförbunds etiska regler. Istället ser man ett möjligt otillgodosett behov som går att göra pengar på. Och så gör man det. Det är väl det som kallas entreprenörskap.

Är det dåligt? Tja, jag vet inte. Kan tänka mig att det finns företag som kan vilja köpa tjänsten som en löneförmån för sina anställda. Och förstås ett antal privatpersoner. Frågan är om de kommer att tycka att det var värt pengarna om det blir blankt på allt. 5000 spänn för att få reda på att jag är frisk? Hm. Då kanske man ångrar sig?

Om det visar sig finnas ett stort upplevt behov av såna hälsoscreeningar så kommer Vegatus att bli en framgångsrik historia för sina grundare. Samtidigt bör väl då ledarna för vårt gemensamma hälso- och sjukvårdssystem ta sig en funderare på vad de borde gjort för att mänskor skulle känna sig trygga ändå. Om det nu är så onödigt som förståsigpåarna säger med hälsoscreeningar.

Annonser